ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ


LRCPC  
  • ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್ ಮೌಸ್
  • ಮೌತ್ ಸ್ಟಿಕ್ ​ಮೌಸ್
  • 5 ಫಿಂಗರ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್
  • ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೌಸ್ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್
  • ಇಮೇಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ