ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳು

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

 1. ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗ
 2. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 3. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ (ನಿಯಂತ್ರಿತ, 1 ರಿಂದ 4 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗಳು)
 4. ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ
 5. ಪರಿಚಲನೆಯ ವಿಭಾಗ (ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ)
 6. ಉಲ್ಲೇಖ, ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೈವಲ್ ವಿಭಾಗ
 7. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವಿಭಾಗ
 8. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
 9. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
  1. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ
  2. ಸಿಡಿ-ರಾಮ್ ವಿಭಾಗ
 10. ಮನಸಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್
 11. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲ ವಿಭಾಗ
 12. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಚೇರಿ
 13. ಒಪಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ವಲಯ
 14. ಯುಜಿಸಿ ಇನ್ಫೋನೆಟ್ ವಿಭಾಗ
 15. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಘಟಕ

1. ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗ

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆಯಬಹುದು.


2. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವು ವರ್ಗೀಕರಣ, ಕ್ಯಾಟಲಾಜಿಂಗ್, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಗಮನ ಪಟ್ಟಿಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಡಿಡಿಸಿ 21 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಎಎಸಿಆರ್ ೨ ಯನ್ನು ಕಾಟಲೋಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊಸ ಆಗಮನದ ಪಟ್ಟಿ (ಎನ್ಎಎಲ್) ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಗಮನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


3. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.


4. ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರದೇಶ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಓದುಗರಿಗೆ ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ .


5. ಪರಿಚಲನೆಯ ವಿಭಾಗ (ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿ)

ಈ ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / ಬೋಧನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ದಾಖಲಾತಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲಾದ ಸದ್ಯಸರಿಗೆ "ನೋ ಡ್ಯೂ" ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವುದು ಸಹ ಈ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ "ಇಂಟರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ" ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೋಧಕವರ್ಗ: ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ರೀಡರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ,
ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳು: ಯುಜಿಸಿ / ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ / ಜೆಆರ್ಎಫ್ / ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ / ಫುಲ್ ಟೈಮ್ / ಎಫ್ಐಪಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ,
ಬೋಧನಾ-ಅಲ್ಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ, ವಿದೇಶಿ,
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು: ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ,
ಸಂದರ್ಶಕರು (ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ): ಸ್ಥಳೀಯ / ಪ್ರಾದೇಶಿಕ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ


6. ಉಲ್ಲೇಖ, ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೈವಲ್ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸದ್ಯಸರು ಅವಾಗಾವಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗ್ರಹಗಳೆಂದರೆ, ನಿಘಂಟುಗಳು, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಗಳು, ಥೀಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸರೆಟೇಶನ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಗೆಝೆಟರ್ಸ್, ಜನಗಣತಿ ವರದಿಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಅಟ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣಗಳನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಪುರಾತನ ದಾಖಲೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಪುರಾತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅಪರೂಪದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಜನರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೆಝೆಟರ್ಸ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಗಝೆಟರ್ಸ್). ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವರದಿಗಳು (ಎಂಎಆರ್), ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಕಾ, ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಗಳು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವರದಿಗಳು, ಲೋಕಸಭಾ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೈಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜಯಂತಿ
ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ
ಮಹಿಳಾ ದಿನ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ದಿನ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ವಾರ
ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ
ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗನಾಥನ್ ಜನ್ಮದಿನ (ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿತಾಮಹ).


7. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ 228 ಭಾರತೀಯ ಜರ್ನಲ್ನ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು 1,26,000. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಗೆಝೆಟ್ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಭಾಗವು 25 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 15 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಈ ವಿಭಾಗವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಟರರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಜಿಸಿ ಇನ್ಫೊನೆಟ್ ಇ-ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ:

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಯುಎನ್ಜಿಐ ಇನ್ಫೊನೆಟ್ ಇ-ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಲಿಬ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ಇ-ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜರ್ನಲ್ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದ್ಯಸರು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ಫೋಟೊಕೊಪಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.


8. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸುಮಾರು 75,000 ನಷ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗ್ರಹಗಳೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಪ್ರಭುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.


9. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್:

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಭೋದಕರಿಗೆ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೫.೩೦ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಯುಜಿಸಿ-ಇನ್ಫೋನೆಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಡಿ-ರಾಮ್ ವಿಭಾಗ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಡಿ-ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳಕೆದಾರರು, ಗ್ರಂಥ ಸೂಚಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 32 ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್ ವಿಷಯದ ಸಿಡಿ-ರಾಮ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಸಿಡಿ-ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಷ್ಕರಿಸಿಡುತ್ತಿದೆ.


10. ಮಾನಸ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

11. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲಾ ೫ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


12. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಚೇರಿ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಚೇರಿಯು ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಸರು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳಾದ ಸದ್ಯಸ್ವತ ಶುಲ್ಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ, ಪುಸ್ತಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶುಲ್ಕ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ರಶೀತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.


13.ಒಪಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ವಲಯ

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸದ್ಯಸರಿಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಸದ್ಯಸರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯತಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


14. ಯುಜಿಸಿ ಇನ್ಫೋನೆಟ್ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಯುಜಿಸಿ ಇನ್ಫೋನೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಾಂಸ್ಟಿರಿಯಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಯೆರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದ್ಯಸರು ನೇರವಾಗಿ ೯೩೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕ್ಕೊಳಬಹುದು. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗವು ಮಾಡುತ್ತದೆ.


15. ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಘಟಕ

ಪ್ರಸ್ತುತಃ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದ್ಯಸರು ಕೇಳಿದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.