ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ-ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮಿತಿ


  ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು-6
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಆರ್ಟ್ಸ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಕಾಮರ್ಸ್
ಬಿಐಎಂಎಸ್, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಎಜುಕೇಶನ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮೈಸೂರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಲಾ
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಲಾ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್
ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
 
  ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೈಸೂರು
 
  ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೈಸೂರು