ಪುಸ್ತಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳು


ಓದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಶಿಫಾರಸು ಕಳಿಸಿ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ