ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿ. ಐ. ಆರ್. ಸಿ.)


DIRC  
  • ೨೭೦ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯುಳ್ಳ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು
  • ೧೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ-ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ-ಬೂಕ್ಸ್ಗಳು, ಈ -ಥಿಸಿಸ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಇ-ಮೇಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ತಯಾರಿ.
  • ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ೮ ರ ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಿನಾಲೂ ೫೦೦ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.