ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

Dr.P.Krishnaiah
ಡಾ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು/ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
Dr. Pulakeshi. Y. Shetteppanavar
ಡಾ. ಪುಲಕೇಶಿ.ವೈ. ಶೆಟ್ಟಪ್ಪನವರ್
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
Kantharaju. B.D

 

ಬಿ.ಡಿ. ಕಾಂತರಾಜ
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಕ್ರರ್

Dr. Mansoor Ahmad
ಡಾ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ
Ashok.Y.Tupsundar
ಅಶೋಕ್. ವೈ. ತುಪ್‍ಸುಂದರ್
ಹಾಕಿ ತರಬೇತುದಾರ
Krishna kumar. H.S
ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. ಹೆಚ್.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)
T. Puttaswamy
ಟಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ
ಈಜು ತರಬೇತುದಾರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)