ಕೋವಿಡ್ – 19 ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ