ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೋಶ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಹ 22 ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ