ಸ್ನಾತಕ - ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ Drop ಆದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ