2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ B. Planning ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಸ್ಕೀಂ ಬಿ ಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ