ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 04ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ UGC MOOCS SWAYAM- ಕೋರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೆ