2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ