ಯುಜಿಸಿ - ಮೂಕ್ಸ್, ಸ್ವಯಂ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್‍ಗಳು

UGC-MOOCs SWAYAM Courses - 2020 4th Cycle topper
 
Revised Schedule of 5th Cycle SWAYAM Courses
 
Fifth Cycle of UGC-MOOCs SWAYAM Courses enrollment starts from July 2020
 
UG Massive Open Online Courses(MOOCs) Courses
 
ಯುಜಿಸಿ ಮೂಕ್ಸ್ - ಸ್ವಯಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ 04ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
ಯುಜಿಸಿ ಮೂಕ್ಸ್ - ಸ್ವಯಂ ಕೋಸ್ ್ಗಳ 03ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
Kum. Maithili Sriram, DOS in Microbiology, University of Mysore, who got highest marks (87%) in UGC-MOOC's SWAYAM Courses examination held on
January, 2019
 
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮೂಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
 
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 04ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ UGC MOOCS SWAYAM- ಕೋರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೆ
 
ಯುಜಿಸಿ-ಮೂಕ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ- 2019 ಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ವೆಬ್‍ಲಿಂಕ್‍ಗಳು
 

 
SWAYAM Course Booklet
SWAYAM Video and Radio Jingles
SWAYAM Video and Radio Jingles in Kannada
 
Click to view PPT Presented by Mr. Abhishek Kumar, Scientist, INFLIBNET, UGC during Orientation Workshop on SWAYAM Courses for Third Semester PG Students