ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ- ಡಾ|| ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‍ರವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ|| ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ