ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

Corporate Libraries and Information Centres ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Corporate Libraries and Information Centres ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

Corporate Libraries and Information Centres ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

DST-BIRAC ನವದೆಹಲಿ ಧನಸಹಾಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Scientific Equipments: Application and Data Analysis in Advance ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Conducting Pre-Placement Training modules ಸಂಬಂಧ ವಿ.ವಿಯ ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದ ವತಿಯಿಂದ "Scientific Equipments : Application and Data Analysis in Advanced Research" ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

Pages