ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

ದಿನಾಂಕ 02-11-2019ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿಯ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿ.ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ರಾಚಯ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು, ಬಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಹಳೆಯ ವಾಹನ(TOYOTA QUALIS) ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

Azim Premji Foundation ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯು Geological Survey of India Training Institute (GSITI)ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ

ಯುಜಿಸಿ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Pages