ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿ.ವಿ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ವೃಂದದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Open Elective ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ 107ನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ – 2020 ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗಗೆ

ಯುಜಿಸಿ-ಮೂಕ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯುಪಿಎಸ್‍ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಎಸ್‍ಟಿ-ಪರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ Project Fellow ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸಿನ ಉಳಿಕೆ ಸೀಟುಗಳ ಭರ್ತಿ ಅನುಮತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ E-Payment Gateway Service Facility ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ Banking Sector ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

Pages