ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

Online live webinar hosted by NAAC, Union HRD Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank will address galaxy of Acacdemicians of HEIs

All faculty members/ Research Scholars of UOM are requested to register themselves for webinar. It is the direction from NAAC and the registration link is :
http://218.248.45.205/webinarregistration/mapplication.php

ವಿ.ವಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ – 19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ Pool of Counsellors and 24X7 Helpline ರಚಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ – 19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಹುಂಡಿ/ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ Covid-19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Association of Indian Universities initiative to Unite India through "KUCH ARTISTIC KARO-NA"

ಎಂ.ಕಾಂ ಮತ್ತು ಎಂ.ಕಾಂ (Financial Services) ಡಿಸೆಂಬರ್ – 2019 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ

Varsity News video about University of Mysore new digital learning during COVID-19 lockdown

ವಿ.ವಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗೆ

ವಿ.ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇ-ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆಬ್‍ಲಿಂಕ್

Faculty members and students are engaging themselves in teaching learning by utilising the available technology and Status of pending syllabus

Pages