ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ-2019 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

Introduction to Basics of Cell Sorting ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ DST-PURSE ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Localization of RNA editing enzymes to stress granules in mammalian cells and their role in stress pathways ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ DST-PURSE ಯೋಜನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿ.ವಿ. ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ಕøಷ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ-1 ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

April/ May- 2019ರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ನವದೆಹಲಿರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ 2018-19

“Medical and Nutrition interface in Pulmonary and Renal Diseases“ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

Plants and Ayurveda: Opportunities and Challenges ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

99ನೇಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

DST-SERM ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2019 ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Pages