ಸುದ್ದಿ/ಸುತ್ತೋಲೆ

NAAC 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು Specialized/Specified Program ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ 2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗೆಗೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

"Sustainability in Built Environment" ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Specialized Programmes ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಮೈ.ವಿ.ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಿರು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

Opportunities of Higher Education in Japan, Japan Visa-New Relaxation rules Tourism Opportunities to Japan ಸಂಬಂಧ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು NIRF Ranking 2019ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 54ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ

ಯುಪಿಇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಲಿಂಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿ.ವಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ-2019 ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Pages