ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್  hdrevanasiddappa@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ  +91-821-2419669
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Inorganic /Bioinorganic Chemistry
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ