ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ಸದಾಶಿವ

ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ಸದಾಶಿವ
ಹುದ್ದೆ  ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್  mpsadashiva@yahoo.co.in, mpsadashiva@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ  +91-9986043711
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Analytic Chemistry
ಸ್ವವಿರ  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ