ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್
ಹುದ್ದೆ     ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಎಂಆರ್‍ಸಿ

 

ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ rajashekarh1@yahoo.co.in
ದೂರವಾಣಿ 0821 - 2419836, M:9448754039
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ  ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ
ಪರಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  General Management, and Corporate Governance
 ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ