ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಮೋಹನ

ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಮೋಹನ
ಹುದ್ದೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್drknmohana@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ 091-0821-2419654; Mobile: 94496-27573
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ Physical Chemistry: Corrosion studies, Reaction kinetics
ಸ್ವವಿರವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ