ಡಾ. ವೈ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು

ಡಾ. ವೈ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು
ಹುದ್ದೆ  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಈ-ಮೇಲ್  basavaraju_yb@yahoo.co.in
ದೂರವಾಣಿ  +91-821-2419652
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ  ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ   Organic Chemistry (Synthetic and Natural products Chemistry)
 ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ