ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ವಿವರ

  1. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಎಂ. ಎ. ಪದವಿ
  2. ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳು
  3. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲಮೋ
  4. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್