ಜರ್ನಲ್‍ಗಳು, ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಸಿಟಿ ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ