ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನೆ, ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ(ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ಲೋಕನಾಥ್. ಎನ್.ಕೆ

                

 

           

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

pmeb@uni-mysore.ac.in

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/ದೂರವಾಣಿ

0821- 2419700

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಶಿವಪ್ಪ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ದೂರವಾಣಿ

2419306

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

registrar@uni-mysore.ac.in

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ. ಎಸ್.ಟಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ದೂರವಾಣಿ

+91 821 2419318 

+91 821 2419386

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dswuommgm@gmail.com

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರೊ. ಮಾದೇಶ. ಪಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419357

ಕಛೇರಿ

2419369

 

ಸಂಯೋಜಕರು,  ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ

ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್

 

ಹುದ್ದೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು,  ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ

ದೂರವಾಣಿ

2419615

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

coordinatoruom@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ - ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಘಟಕ

ಡಾ. ಆರ್.ಎಸ್. ಉಮಾಕಾಂತ್

 

ಹುದ್ದೆ

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ - ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಘಟಕ

ದೂರವಾಣಿ

2419322

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

so-examination@uni-mysore.ac.in

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 
ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್

  

ಹುದ್ದೆ

ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

+91-821-2419844

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

cbr_1563@yahoo.co.in

ಸ್ವವಿವರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ನಿಂಗಮ್ಮ ಸಿ ಬೆಟಸೂರ್

  

ಹುದ್ದೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

+M:9448429441

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

-

ಸ್ವವಿವರ

Click here to View

 ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್

  

ಹುದ್ದೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

-

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

rajashekarh1@yahoo.co.in

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್

  

ಹುದ್ದೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

+91-821-2419747

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

iamgvk@yahoo.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ಪ್ರೊ. ಎನ್.ಎಂ. ತಳವಾರ

  

ಹುದ್ದೆ

ಕಲಾ ನಿಕಾಯದ ಡೀನರು

ದೂರವಾಣಿ

-

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

nmtalawar@gmail.com 

ಸ್ವವಿವರ

-