ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಘಟಕ(IQAC)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಎಸ್.ಗುರು

                

 

ಈ-ಮೇಲ್

iqac@uni-mysore.ac.in

 

ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

0821- 2419744

 

ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

 

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್/ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್

ಡಿ.ರಘುನಂದನ್

 

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್

0821- 2419414

 855009977