ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (ಎನ್‍ಇಪಿ ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2023ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೆ 

ಜೂನ್-2022 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022 UG(NEP) ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನವೆಂಬರ್ 2022 B.Ed ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜೂನ್-2022 B.E.d ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು UUCMS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಜೂನ್-2022 ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು UUCMS ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

B.Ed ಜೂನ್-2022 ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜೂನ್-2022 PG ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಧ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ Provisional Transcript circular ಸುತ್ತೋಲೆ

ನವೆಂಬರ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2

ನವೆಂಬರ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

CBCS-BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA, BSW, B.A.(Fine Arts) ಪದವಿಯ 2ನೇ: ಚಾತುರ್ಮಾಪದ  Hindi ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ Sanskrit ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಡ್ದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (CBCS & Non-CBCS)  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (CBCS & Non-CBCS) [Repeaters]  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ನವೆಂಬರ್ 2022ರ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ / ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2022ರಲ್ಲಿ  2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

UG (NEP) ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ(NEP) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2020 (2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌-2021 (4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌/ಅಕ್ಟೋಬರ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 2 (Repeaters), 4 ಮತ್ತು 6ನೇ (Freshers & Repeaters) ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (CBCS & Non-CBCS) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

NEP ಪದ್ಧತಿಯ AEC ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಾದ Environmental Science ಮತ್ತು Digital Fluency ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು.

September/October 2022 UG Semester Scheme (CBCS & Non-CBCS) UG Examination Notification

02-08-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಮೊದಲನೇ ಸಮಿಸ್ಟರ್‌ (NEP) ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು.

ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ (Gradation List) ಯನ್ನು Update ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Makeup) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪದವಿಯ [CBCS Scheme] ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಬಿ.ಎಡ್ ಜೂನ್-2022 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಆಗಸ್ಟ್‌-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Makeup) ಸ್ನಾತಕ (UG) ಪದವಿಯ [CBCS Scheme] ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 2೦22ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯಅರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ಎ೦.ಜಿ.ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

June- 2022 1st Semester PG Diploma/Diploma/Certificate and Other Courses Examination Revised Notification

2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಪರೀಕ್ಷೇಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2022ರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

June- 2022 1st Semester PG Diploma/Diploma/Certificate and Other Courses Examination Notification

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 3

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

22-03-2022 ಮತ್ತು 23-03-2022ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ : 22-02-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಎಂ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ - 2022 (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ / ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್(ಕೋರ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ  ಬಗೆಗೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

 Archive