ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ – 2021 ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕಾಲೇಜು Online Portalನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ C1,C2 & C3 ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ
ದಿನಾಂಕ : 20-09-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ದಿನಾಂಕ ೧೪-೦೯-೨೦೨೧ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ
ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಪದವಿಯ ೨ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಪೀರ‍್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ – ೧೯ರ ಸಂಬAಧ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಬಿ.ಎಡ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ (೨ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಅಧಿಸೂಚನೆ 
MBA Examination Notification September - 2021
PG Examination Notification September - 2021
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – 2021 ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಆಗಸ್ಟ್ -2021 ಎಂಬಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021) ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ
Extension of Six months duration for Ph.D. thesis submission
ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಕೋವಿಡ್ -19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಮೇ – 2021 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ
Extension of duration for the conduct of Pre-Registration Colloquium circular
Extension of six months duration for Ph.D. thesis submission