2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌(ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ