ಯುಪಿಎಸ್‍ಸಿ & ಕೆಪಿಎಸ್‍ಸಿ (ಐಎಎಸ್ & ಕೆಎಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ