ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‍ನ ದ್ವಿತೀಯ / ಸ್ನಾತಕ ಕೋರ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ