ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ - 2020 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಸುತ್ತೋಲೆ