ಕೋವಿಡ್-19(ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್) ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ