ಮೈ.ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಸ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ