ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ. ಎಸ್.ಟಿ

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ದೂರವಾಣಿ

+91 821 2419318 

+91 821 2419386

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dswuommgm@gmail.coms.t.ramachandra@yahoo.in


  

ಡಾ. ಜೆ. ಲೋಹಿತ್
ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ +91-821-2419429

 

 

ಸುಷ್ಮ. ಎಸ್.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ +91-821-2419429

 

 

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲಯಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ