ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

 

ಡಾ. ಕೆ. ಬಿ. ಪ್ರವೀಣ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ

+91 821 2419318 

+91 821 2419386

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dswuommgm@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 


  

ಡಾ. ಜೆ. ಲೋಹಿತ್
ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ +91-821-2419429

 

 

ಸುಷ್ಮ. ಎಸ್.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ +91-821-2419429

 

 

 

2018-19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲಯಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ