ಡಾ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್

ಡಾ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುರೇಶ್
ಹುದ್ದೆ   ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bhsmysore@yahoo.in
ದೂರವಾಣಿ   +91 821 2419841 , M:9480253101
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ
ಪರಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ General Management,Human Resources Management,Quantitative Techniques,Entrepreneurship                                                                         
                     
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ