ಕುಲಪತಿಗಳು

ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸಿ. ಬಸವರಾಜು

 

ಹುದ್ದೆ

ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)

ದೂರವಾಣಿ

2419666

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

vc@uni-mysore.ac.in

ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಲಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ Ph: 2419666
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆPh: 2419200