ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಜನೆ, ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ(ಪಿ.ಎಂ.ಇ.ಬಿ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರೊ. ಲೋಕನಾಥ್. ಎನ್.ಕೆ

                

 

           

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

pmeb@uni-mysore.ac.in

 

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/ದೂರವಾಣಿ

0821- 2419700

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ

2419306

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

sriswamy@envsci.uni-mysore.ac.in,

srikantas@hotmail.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View

 

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಪ್ರೊ. ಸಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್

ದೂರವಾಣಿ

+91 821 2419318 

+91 821 2419386

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

dswuommgm@gmail.com

 

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೂರಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತ್ರಿ ಘಟಕ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ)

ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಎಸ್. ಗುರು

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ

0821-2419744

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

directordde@uni-mysore.ac.in

ಸ್ವವಿವರ

Click to view

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

 

ಹುದ್ದೆ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

2419357

ಕಛೇರಿ

2419369

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ

ಪ್ರೊ. ಟಿ. ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್

 

ಹುದ್ದೆ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,  ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ

ದೂರವಾಣಿ

2419615

ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

coordinatoruom@gmail.com

ಸ್ವವಿವರ

Click to View